Eindelijk is het zover, mijn onderzoek is klaar!

Sommigen van jullie hebben het vast wel gemerkt: tijdens mijn stage het afgelopen halfjaar heb ik een
onderzoek gedaan naar de voordelen van streekproducten. Daarbij heb ik gekeken naar wat jullie als
klanten hierover weten, maar juist ook naar wat er (nog) niet zo bekend is.

Het onderzoek
Ik zal eerst even kort toelichten hoe ik het onderzoek heb uitgevoerd. Om te beginnen heb ik een kort
literatuuronderzoek gedaan, om te kijken naar welke voordelen al bekend zijn. Hierna heb ik 8 boeren en
producenten van De Streekboer bezocht en geïnterviewd over streekproducten in het algemeen, maar
ook over hun eigen producten en bedrijf. Naar de overige boeren en producenten heb ik vervolgens een
enquête verstuurd, om meer data te verkrijgen. Om het onderzoek af te ronden is er een enquête
uitgegaan naar jullie, de klanten van De Streekboer. Deze enquête is uiteindelijk 172 keer ingevuld!
Hartelijk bedankt daarvoor!

Vooral interesse in gezondheidsvoordelen
Uit de resultaten van het onderzoek zijn verschillende interessante conclusies gekomen. De belangrijkste
drijfveren om streekproducten te kopen is voor veel mensen de transparantie. Jullie vinden het fijn om
te weten waar de producten vandaan komen en hoe ze zijn geproduceerd. Daarbij wordt ook het milieu
heel belangrijk gevonden. De gezondheidsvoordelen blijven hier flink achter, waarbij ook blijkt dat hier
de meeste interesse is voor informatie. De meeste verwachten zeker dat streekproducten gezonder zijn
dan gangbare producten, maar weten niet zeker of dit zo is en waardoor dat komt. Alhoewel hier de
meesten verwachten dat dit komt door minder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en
kunstmest en doordat de producten verser en minder bewerkt zijn.

Het voordeel dat met stip het meest is gegeven is het verminderen van de voedselkilometers, dit werd
maar liefst door 72% benoemd. Opvallend hierbij is dat andere voordelen zoals minder voedselverspilling
en minder plasticgebruik bijna niet werden genoemd, terwijl juist ook dit belangrijke redenen zijn om
streekproducten te consumeren.

Groeten,

Nienke de Vries

whatsapp knop