Vóór de lokale voedselrevolutie

In de huidige voedselmarkt is kwaliteit vaak ondergeschikt aan kwantiteit, wordt te weinig rekening gehouden met behoud van de natuur en zijn de winsten oneerlijk verdeeld. Dit moet en kan anders. Wij geloven dat verandering in het systeem begint bij een lokale voedselrevolutie. Daarom hebben wij de Streekboer Familie opgericht. Bedrijven, organisaties, boeren en consumenten die pleiten voor verandering in de voedselketen hebben zich verenigd in de Streekboer Familie.

Sluit jij je ook aan?
De Streekboer Familie streeft het volgende na:
Lokale voedselrevolutie
Wij streven een voedselmarkt na die gezond en duurzaam is. Iedereen heeft recht op voedsel dat op een eerlijke manier geproduceerd is, dat gezond is en waaraan een rechtvaardig prijskaartje zit.

Ondanks vele initiatieven heeft de echte voedselrevolutie nog niet plaatsgevonden. Hier moet verandering in komen. Wij geloven dat lokaal produceren en consumeren aan de basis van de voedselrevolutie ligt. Daarom richten wij ons op de lokale voedselrevolutie. Ons doel is om binnen vijf jaar minimaal 250 boeren in Noord-Nederland een bestaansrecht te geven in een lokale voedselmarkt.

Wij geloven in een voedselmarkt die gebaseerd is op de volgende pijlers:

1. Kies voor lokaal
Wij kiezen voor lokaal. Lokaal produceren en consumeren stimuleert de lokale economie. Maar dat is niet alles. Een lokale, gesloten keten is vaak efficiënter, duurzamer en creëert begrip en lokale samenwerking. Lokaal betekent sociaal contact en het direct op elkaars verantwoordelijkheden kunnen wijzen. Daarnaast zorgt lokaal voor transparantie. Wat van dichtbij komt, kun je zelf met beide ogen aanschouwen, je hebt er grip op en het stelt je daarom in staat eigen keuzes te maken. Weer lokaal consumeren en produceren creëert het fundament voor een goed en betrouwbaar voedselsysteem.

2. Geef producenten, consumenten en faciliterende organisaties een eerlijke prijs
Wij pleiten voor een systeem waarin boeren genoeg geld voor hun producten krijgen om duurzaam te kunnen ondernemen, de klant een eerlijke prijs betaalt om gezond te kunnen eten en faciliterende organisaties een rechtvaardige vergoeding krijgen voor de diensten die ze leveren. Macht en winst moeten evenredig verdeeld zijn tussen producenten, consumenten en faciliterende organisaties.

3. Sluit je aan bij de Streekboer Familie
Voor niets gaat de zon op. Om verandering te bereiken moeten we er allemaal moeite voor doen. Samen vormen we een front dat de lokale voedselrevolutie gaat ontketenen. Daarom roepen wij boeren, consumenten en organisaties op zich te verenigen in de Streekboer Familie en actief deel te nemen aan de lokale voedselrevolutie door verantwoord in te kopen en dit ook uit te dragen. Alleen dan kunnen we impact maken. Hoe meer mensen zich achter de beweging scharen, hoe makkelijker het wordt. Samen vormen we het front voor verandering.
Om de eerste stappen te zetten hebben we het volgende nodig:
Minimaal 1500 supporters die voor verandering zijn en minimaal €15.000 aan startkapitaal om verandering te kunnen realiseren. Hebben we dit aantal bereikt, dan kan de Streekboer Familie een grote eerste stap zetten door het verdienmodel voor voedsel radicaal te wijzigen.

Zij doen al mee, jij ook?

Wist je dat elke dag zes boeren verdwijnen in Nederland? (!). Dit moet anders! De Streekboer wil kansen creeren voor duurzame boeren door middel van een lidmaatschap. Hierbij doneren mensen zes euro per maand aan De Streekboer. Daardoor draag jij als lid bij aan de transitie naar een goede, duurzame en rechtvaardige voedselmarkt. In ruil daarvoor worden duurzame boeren toegang geboden tot een afzetmarkt, krijgen consumenten toegang tot een transparante afzetmarkt en wordt, vanaf een zeer vruchtbare bodem, stapje voor stapje een fundamenteel nieuw mondiaal voedselsysteem opgezet. Want De Streekboer heeft bestaansrecht dankzij haar leden.

Waarom is er een groot probleem met ons voedselsysteem?

Momenteel hebben de twee grootste schakels in de voedselketen, namelijk de boeren en de consumenten, de minste macht. Willen wij voor iedereen, zowel voor een advocaat van een prestigieus advocatenkantoor als voor de schoonmaakster van de kantine als voor een boer met twee koeien in Afrika, een rechtvaardige voedselmarkt creëren dan moeten de grootste schakels verenigt worden.
Wij van De Streekboer, zijn onderdeel van die grootste schakels. Wij zijn consument, wij zijn boer en wij willen ons verenigen. In het eerste jaar van ons bestaan waren we ook onderdeel van de kleine, geconcentreerde tussenhandel. Hoewel we dit niet willen, voelen we ons in het verenigen van boer en consument genoodzaakt een percentage van de omzet van de boeren te vragen. Het is een rechtvaardig percentage maar toch werkt dit niet. Goed, duurzaam, rechtvaardig boeren moet gestimuleerd worden via alle kanalen mogelijk. Het maakt niet uit via welk kanaal verkocht wordt en daarom strookt ons verdienmodel niet met onze doelen.
De Streekboer creëert kansen voor de duurzame boeren. Wij bieden een afzetmarkt aan boeren zoals Buurvrouw Durkje, een boerin met zes koeien die volledig in evenwicht met de natuur boert, al haar melk zelf kan verwerken en afzetten. Hierdoor is de eerste stap gezet waardoor zij verder kan groeien tot prachtige, duurzame boerin en wij allemaal een stapje dichterbij een goede, duurzame, rechtvaardige voedselmarkt zijn gekomen.

Iedereen heeft recht op goed, gezond en rechtvaardig voedsel. Waarom hebben sommige mensen daar dan net iets meer recht op dan anderen?

Schrijf je in als lid en maak voedsel, zoals het hoort, een basisrecht voor iedereen!

Word ook lid!*
whatsapp knop