Geschreven door: Sandra

Het is dinsdagavond als Nynke de Jong mij appt. Ik lees in eerste instantie alleen de laatste regel: “Sorry voor het lange verhaal, dit moest mij even ‘van het hart’ en het leek mij goed dat jullie ook op de hoogte zijn hiervan. Groetjes, Nynke.” Dat triggert natuurlijk meteen. Ik besluit snel verder te lezen.

Nynke haar ouders gingen in 2007 de uitdaging aan om in het natuurgebied It Butefjild te Veenwouden een bedrijf met Hereford koeien te beginnen. Het melkveebedrijf dat er voorheen zat, is uitgekocht door de provincie en met Oer de Wiel werd er een plek gecreëerd waar natuur en landbouw hand-in-hand gaan. Als lezer voel je bij het lezen van de woorden ‘natuurgebied’ en ‘landbouw’ de bui waarschijnlijk al hangen: Oer de Wiel ligt precies in het gebied waarvan het stikstofkaartje zegt dat de stikstofuitstoot – en daarmee de veestapel – met 95% gereduceerd moet worden. Voor Oer de Wiel zou dit betekenen dat ze met een beetje mazzel twee koeien over mogen houden.

Kopie Van Kopie Van Header Nieuwsbrief ( X Px) ()

‘Wat kunnen wij er aan doen om Nynke en familie te helpen?’ is de eerste vraag die in me opkomt bij het lezen van haar bericht. Nynke en familie hebben een klein koppel Hereford koeien. Deze koeien, 100% gras gevoerd, zorgen ervoor dat het stuk natuurgebied niet verwildert zodat weidevogels zoals de grutto en de kievit zich er kunnen vestigen. Zonder de koeien die grazen, zouden bomen vrij spel krijgen en zouden weidevogels geen broedplek overhouden. Al het vlees dat de koeien geven, wordt lokaal vermarkt. De kringloop kan niet kleiner en geslotener. Daar komt nog eens bovenop dat je je kunt afvragen of het stikstofbindende vermogen van het kruidenrijke grasland niet groter is dan de stikstofuitstoot van de koeien.

Ik besluit Nynke vrijdagavond op te bellen. Het verbaast me hoe vrolijk Nynke opneemt. Uiteraard maakt ze zich zorgen. Het feit dat de boerderijwinkel de hele middag vol stond, deed haar echter veel. ‘Dat het hier vol staat en er klanten zijn die voor je in de bres springen en zelf naar het provinciehuis opbellen om te horen hoe het zit, dat doet je veel goed,’ aldus Nynke. ‘Het systeem moet op de schop. Niet langer moeten subsidies en voordelen gekoppeld worden aan de grootte van je bedrijf. Er moet een stip op de horizon gezet worden door de overheid en daar moeten we samen naartoe bouwen. Op die manier geef je alle boeren perspectief. Het beste wat jij als consument kunt doen, is ons blijven steunen op de manier die jullie afgelopen week hebben gedaan. Door te kopen bij de boeren die jij graag wilt ondersteunen. Nogmaals, alle warmte en lieve reacties die we de afgelopen weken van onze klanten kregen, daar doen we het voor. Het vertrouwen in de overheid is op het moment helaas ver te zoeken. Gelukkig geeft de consument ons vertrouwen in de toekomst.’

Bestel hier de producten van Oer de Wiel

 

Geef een reactie

whatsapp knop