Land van Ons Bakkeveen heeft de publieksprijs van € 25.000 aan mediabudget gewonnen tijdens de verkiezing Duurzame Dertig! Dit is een geweldige erkenning voor hun organisatie, hun team en vooral voor natuurinclusieve landbouw! Land van Ons is een burgerinitiatief waarbij leden gezamenlijk landbouwgrond kopen om op een natuurvriendelijke manier voedsel te produceren. Het afgelopen jaar heeft de coöperatie een perceel van 35 hectare gelegen tussen Bakkeveen en Wijnjewoude aangekocht.

Landelijk initiatief
Tweederde van Nederland is landbouwgrond. Hier ligt de sleutel tot herstel van biodiversiteit. Land van Ons gelooft in de veerkracht van de aarde en de kracht van het burgercollectief. De coöperatie verpacht daarbij het land aan boeren die het land op natuurvriendelijke manier beheren. Ze hebben al ruim 2,6 miljoen m2 (260ha) land in eigendom, waar ze de biodiversiteit bevorderen. Het doel is om in 10 jaar tijd een nieuwe ecologische hoofdstructuur van 300.000 hectare te creëren, wat 15% van de Nederlandse landbouwgrond zou vertegenwoordigen. Een groot voordeel van Land van Ons ligt toch in de schaalgrootte. Hoewel lokale initiatieven van groot belang zijn, kunnen ze ook kwetsbaar zijn. Dankzij de landelijke aanpak van Land van Ons kunnen ze zowel lokale activiteiten organiseren als terugvallen op een landelijke coördinatie. Dit wordt ook duidelijk bij de aankoop van percelen: ze kunnen geld van leden uit bijvoorbeeld Amsterdam gebruiken om bijvoorbeeld een perceel in Friesland te kopen. Op lokaal niveau zou het moeilijker zijn om voldoende geld bij elkaar te krijgen voor zo’n aankoop.

Eigendom is van belang voor versnelling

Landvanons

Franke Remerie, mede-oprichter van Land van Ons, zag het Nederlandse landschap kaal worden en gelooft dat het eigendom van de grond cruciaal is om verandering te bewerkstelligen. Franke merkte via veel beleidsnotities op dat het eigendom van de grond vaak de snelheid van verandering bepaalt. De eigenaar van een perceel heeft immers veel zeggenschap over hoe het gebruikt wordt. Het verwerven van eigendom was eigenlijk de kern van het idee achter Land van Ons. Het idee om een coöperatie op te richten, waarin mensen mede-eigenaar kunnen worden en verantwoordelijkheid kunnen dragen, kwam voort uit de wens om een langetermijnvisie op de landbouwproblematiek vanuit de burger te ontwikkelen. Daarbij is het land van ons allemaal of je nu weinig of veel te besteden hebt. In de coöperatie heeft elke deelnemer in ieder geval dezelfde invloed, ongeacht of ze €10.000 of €20 inleggen.

Maar wat gebeurt er vervolgens met de grond in eigendom van Land van Ons?
Land van Ons analyseert samen met lokale groepsleden de bodem en maakt plannen voor herinrichting van het land om de biodiversiteit te vergroten en duurzame landbouw te bevorderen. De boer die het perceel namens Land van Ons gaat pachten, ontvangt uiteindelijk een volledig ingericht perceel met verschillende mogelijkheden voor teelt. Ze willen experimenteren met het verbouwen van andere gewassen die bijdragen aan biodiversiteit en dit ook commercieel vermarkten om te laten zien dat biodiversiteit ook rendabel kan zijn. De ambitie is om Nederland uiteindelijk ook een internationale voorbeeld positie te geven op het gebied van duurzame landbouwtechnieken, waarbij expertise en kennis worden ingezet om wereldwijd impact te maken.

Terug naar het initiatief in Bakkeveen
Land van Ons heeft bijna 35 hectare landbouwgrond tussen Bakkeveen en Wijnjewoude aangekocht, dicht bij het drie-provinciën-punt Friesland-Groningen-Drenthe. Deze grond was voorheen in handen van boer Geert Rozema, die hier al biologisch boerde met liefde voor de natuur. Geert heeft besloten te stoppen met zijn melkveebedrijf en heeft zijn grond verkocht aan Land van Ons. Hij blijft echter de komende jaren betrokken als pachter.

Organisatie vooral lokaal
Al voor aankoop van een perceel door Land van Ons worden leden in de omgeving al wel benaderd om te zien wie geïnteresseerd is om zijn of haar talent te delen bij het nadenken over het beheer en de inrichting van het perceel. Hoewel er wat sturing is, wordt de verdere invulling voornamelijk overgelaten aan de lokale of regionale perceelgroep. Begin april 2023 vond de eerste bijeenkomst plaats voor geïnteresseerde leden uit de omgeving die zich willen inzetten om de biodiversiteit op dit perceel verder te verbeteren. Dit resulteerde in een divers perceelteam, en onder leiding van coördinatoren Inger en Gerrit zijn ze vol enthousiasme gestart met hun gezamenlijke inspanningen. Op zaterdag 23 september organiseert Land van Ons een open perceeldag, waar iedereen die geïnteresseerd is in dit perceel van harte welkom is om meer te leren over hun werk en initiatieven. Meer informatie volgt nog, hiervoor kun je de website van Land van Ons hier in de gaten houden.

Wil je graag meedoen?
Dit kunnen wij natuurlijk alleen maar van harte stimuleren! Je kunt op verschillende manieren bijdragen aan het initiatief. Als investeerder of vrijwilliger. Kijk ook vooral op hun website mocht je hier interesse in hebben en meer informatie willen. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon hun producten kopen, gewoon via De Streekboer!

Voor alle producten die wij van Land van Ons in ons assortiment hebben kijk je hier. Zo zijn in Onnen, boer Kees Sijbenga, en in Hooghalen, Berend en Wilma Steenbergen, aan de slag op twee percelen van Land van Ons. Hierop worden onder andere boekweit, spelt en tarwe verbouwd. Dit levert diverse producten op: van korrels tot meel, koekjes, crackers en pasta.

We konden het natuurlijk niet laten! Op kantoor hebben wij de koekjes al even voor je voorgeproefd. De Landkoeken werden hier enthousiast ontvangen, niet te zoet en hele goede smaak! Wil je liever een wat kleiner koekje, ga dan voor Ons Koekje, beiden heerlijk en alleen deze week in de ledenaanbieding!

Op is op, dus sla je slag! Laat je ons weten wat je er van vindt?

Geef een reactie

whatsapp knop