Land van Ons

Boeren: Kees Sijbenga en Berend Steenbergen

Adres gegevens

Zwiggelterweg 2
Hooghalen en Onnen

http://landvanons.nl

Land van Ons is geen boer maar een overkoepelende organisatie die zich inzet voor natuurbehoud en het herstel van het Nederlandse landschap. De organisatie stelt zich tot doel om samen met burgers en investeerders landbouwgrond aan te kopen, om deze vervolgens om te vormen tot natuurrijke gebieden.

In Onnen, Hooghalen en Millingen zijn percelen aangekocht. Hierop worden onder andere boekweit, spelt en tarwe verbouwd. Hiervan maakt Land van Ons verschillende producten.

Het unieke aspect van Land van Ons is dat het mensen de mogelijkheid biedt om mede-eigenaar te worden van deze stukken land. Door te investeren in de organisatie kunnen individuen bijdragen aan het behoud en herstel van de natuur in Nederland. Dit initiatief geeft mensen de kans om actief betrokken te zijn bij het beschermen van de natuurlijke rijkdommen van het land.

Land van Ons gelooft in de kracht van collectief eigendom en samenwerking. Samen met de investeerders en lokale gemeenschappen streeft de organisatie naar een duurzame toekomst, waarin landbouwgrond wordt omgezet in bloeiende natuurgebieden. Deze gebieden bieden niet alleen een thuis aan diverse planten- en diersoorten, maar creëren ook kansen voor ecotoerisme, educatie en recreatie.

Door de inzet van Land van Ons worden er belangrijke stappen gezet om de biodiversiteit te behouden en te vergroten, klimaatverandering tegen te gaan en de leefomgeving voor mens en dier te verbeteren. Het Land van Ons is een inspirerend voorbeeld van hoe burgerparticipatie en investeringen kunnen bijdragen aan een duurzamere toekomst voor ons allemaal.

Met hun missie en gedrevenheid geeft Land van Ons hoop en moed aan iedereen die gelooft in de kracht van samenwerking en het behoud van onze natuurlijke omgeving.