Het is vakantie! Dat geldt ook voor de Boer van de Week column. Vandaar dat we vier weken lang een uitstapje maken en aandacht besteden aan waar we voor staan: lokale producten. Wat is voor ons lokaal? We nemen jou er in mee. Deze week aflevering 4.

Wat is lokaal? Aflevering 4: Duurzaamheid

De afgelopen weken heb je kunnen lezen wat voor criteria De Streekboer hanteert om een product als ‘lokaal’ te kunnen bestempelen. We zijn echter van mening dat niet alle lokale producten in ons assortiment opgenomen mogen worden. Het is ook de verantwoordelijkheid van De Streekboer dat onze planeet over twintig jaar nog bewoonbaar is. Daarom moeten leveranciers moeten ook aan duurzaamheidseisen voldoen om te kunnen leveren aan De Streekboer. Alles hierover lees je in de laatste aflevering van de vakantie reeks ‘Wat is lokaal?’.

Producten in de Streekboer shop moeten op een maatschappelijk verantwoordelijke manier geproduceerd zijn. Producten die gecertificeerd zijn met het BIO/EKO keurmerk, minimaal een twee sterren beter leven keurmerk hebben of waar aantoonbare inzet wordt gepleegd om oude rassen in stand te houden vallen sowieso binnen deze categorie. Mocht dit het geval zijn, dan vind je dit ook in de productomschrijving terug.

Valt een product buiten een van bovenstaande categorieën dan wordt er gekeken of er op het boerenbedrijf inspanningen worden gedaan voor natuur- en landschapsbeheer. Uitgangspunt blijft dat we samen toewerken naar een landbouwsysteem dat volhoudbaar is in de toekomst. Kringlooplandbouw is hierin heel belangrijk omdat dat ervoor zorgt dat je niet meer van de grond vraagt dan dat je terug kan geven. Je houdt het evenwicht in stand.

De komende jaren hopen we samen met zowel boeren als consumenten steeds verdere stappen te zetten richting natuurinclusieve landbouw. Het zou mooi zijn als biologische landbouw uiteindelijk de norm wordt. Dit kan alleen als we hier samen naartoe werken. We zullen je op de hoogte blijven houden van dit proces!

Vond je het leuk om te lezen? Je kunt Aflevering 1, 2 en 3 altijd teruglezen op onze site. Vanaf volgende week gaan we weer over op de oude, vertrouwde ‘Boer van de Week’ column. We trappen af met Fruitbedrijf Oudebosch.

Geef een reactie

whatsapp knop