Dieuwke gaat elke week op pad langs een van onze streekboeren. Deze week bezoekt Dieuwke Boerderij Amerijke

Aflevering 22
Boerderij Amerijke
1 maart 2021

Op een mistige maandagmorgen doorkruis ik Leeuwarden van zuid naar noord. Samen met de Dokkumer Ee verlaat ik de stad. We slingeren verder naar het Noorden van Friesland richting Wyns. Voorbij het dorp, in de Wynser polder ligt de biologische melkveehouderij ‘Amerijke’ van Rinske en haar man Jan-Eel Meidertsma.amerijke

Als ik het erf op loop, word ik enthousiast begroet door een enorme kwispelende Duitse dog. Ik heb vandaag afgesproken met Rinske die me direct meeneemt voor een rondje over de boerderij. Trots laat ze me de koeien zien die gezellig met z’n allen in de stal te staan te eten. Nog een paar weken en dan kunnen de dames weer lekker naar buiten het land in. Rinske vertelt me trots over de aanschaf van de nieuwe melkrobot en dat ze zo benieuwd is wat de dieren gaan doen als ze zelf kunnen bepalen wanneer het melktijd is. Het zal een heel ander beeld geven gedurende de dag als er geen vaste melktijden zijn maar de dames dag en nacht zelf kunnen bepalen wanneer buiten zijn of de stal opzoeken. Rinske en Jan-Eel houden zo’n 120 melkkoeien waarvan de biologische melk naar de fabriek gaat.

10 jaar geleden verhuisden Rinske en Jan-Eel met hun drie jongen kinderen naar de boerderij in Wyns die dan al een biologische rundveehouderij is. Ze hoeven er niet over na te denken of ze op dezelfde manier verder gaan want het biologisch boeren is precies wat bij hun past. Achter de stal wijst Rinske me in de verte de bomenwal waar het land wat bij de boerderij hoort ophoudt. Ze hebben zo’n 130 ha in gebruik en dat is nogal wat voor de kleinschalige melkveehouderij die ze willen zijn.

Het grootste deel is natuurgebied, waar weidevogelbescherming en natuurbeheer wordt toegepast. Je vindt er nu grutto’s, kieviten, tureluur, leeuweriken, scholeksters en verschillende soorten eenden. Een deel van het land wordt voorafgaand aan het broedseizoen onder water gezet zodat de vogels gemakkelijker voedsel kunnen vinden in de natte, zachte bodem. Het water zorgt er bovendien voor dat predatoren zoals de vos en de marter minder makkelijk kunnen toeslaan. Er wordt laat gemaaid zodat de vogels een beschutte plek kunnen vinden voor hun nesten. Rinske verteldtdat ze zich soms wel eens afvraagt waar ze het voor doen want er hoeft maar één vos voorbij te trekken en in een nacht zijn alle kuikens weg. Aan de andere kant is ze ook trots als er een uil blijkt te nestelen in het dak van de schuur. Want ook deze natuurlijke vijand hoort een plek te hebben. Het samenwerken met verschillende natuurorganisaties sterkt Rinske en Jan-Eel om toch op deze manier door te gaan, dat er zoveel vogels hun land weten te vinden als voederplaats is uniek.

Terug naar de koeien, die geboren worden en opgroeien in de Wynser polder. Zolang het weer het toelaat kunnen zij dag en nacht naar buiten waar ze samen met de kalfjes zich tegoed doen aan het natuurgrasland. Er wordt geen kunstmest gebruikt en geen antibiotica, Rinske kan oprecht zeggen dat het gezonde dieren zijn. Soms komt het voor dat een dier niet genoeg melk meer geeft, dan moet hij weg. Deze dieren worden geslacht bij de biologische slager in Dokkum, de lijnen zijn kort en Rinske en Jan-Eel verkopen zo naast de melk een biologisch vleesproduct via De Streekboer waar ze 100% achter staan.

Hier vind je alle producten en de special van de week van  Boerderij Amerijke.

Lees je volgende week weer mee? Dan breng ik een bezoekje aan Schapenhouderij Rispens. Heb jij alvast een vraag voor ze? Laat het ons weten dan kan Dieuwke het vragen en vind je het antwoord volgende week onze nieuwsbrief!

Geef een reactie

whatsapp knop