Visbeek Kimswerd

Boeren: Douwe en Wytske Visbeek

Adres gegevens


Kimswerd

http://destreekboer.nl/streekboeren/visbeek-kimswerd/

In 2014 verhuizen ze vanuit Sint-Jacobiparochie naar Kimswerd, waar ze een stuk grond met
een kas erop hebben gekocht. Het doel is om daar zelf hun droomhuis te bouwen.
Wytske en Douwe zijn dol op dieren en ze hebben er alle ruimte om hobbymatig geiten,
schapen en duiven te houden. Aan de kas - die ze alleen zouden gebruiken voor het telen
van groenten en fruit voor eigen gebruik - is al lange tijd niet veel aandacht besteed. Het
groen is flink verwilderd dus zit er niet veel anders op dan de shovel in te zetten en alles te
ruimen.