Streekboeren & Co

Adres gegevens
De Gaffel 11
9206 AV *Drachten

Streekboeren&Co is de coöperatie voor horeca en instellingen in Noord Nederland. Een coöperatie waar producenten en afnemers niet alleen zaken doen, maar ook lid kunnen worden van de coöperatie zelf. Met deze structuur heb je meer zeggenschap. Je kunt actief deelnemen in een kort voedselketen door rechtstreekse samenwerking. Dit maakt Streekboeren&Co een bijzonder concept met een vernieuwende kijk op hoe voedsel gemaakt én gebruikt wordt.