Kelstein

Boeren: Douwe en Bertha Zijlstra

Adres gegevens

Kelnersweg 8
Hallum

http://www.kelstein.nl

Hemelsbreed tussen Hallum en Bartlehiem ligt het veelzijdige bedrijf Kelstein VOF van Douwe en Bertha Zijlstra. Samen met hun 4 kinderen wonen zij aan de Kelnersweg 8 te Hallum en worden er met veel plezier biologische koeien gemolken, jongvee opgefokt, wordt er groene energie opgewekt, zijn er legkippen en worden er algen gekweekt. De innovatieve bedrijfsvoering vormt de basis van de kringloop die sinds een aantal jaren steeds meer wordt gesloten.

Historie van bedrijf

Al meerdere generaties worden er koeien gemolken maar begin 2005 werd er gestart met een biogasinstallatie die het eigen bedrijf en burger voorziet van groene energie. Op deze manier van werken is er sinds 2008 al geen gebruik meer gemaakt van kunstmest op grasland. Sinds 2012 is het melkveebedrijf en de biogasinstallatie omgeschakeld van gangbaar naar een biologische bedrijfsvoering. “Een verandering in bedrijfsvoering die al heel snel ‘eigen’ was”, aldus Douwe Zijlstra. De melkkoeien worden gemolken door een melkrobot en worden vanaf april tot begin herfst overdag rondom de boerderij geweid.

De pas geboren kalveren komen zo natuurlijk mogelijk ter wereld in ruime strohokken en drinken de eerste biest bij hun eigen moeder waarnaar ze naar een eigen schoon strohok gaan. Op een leeftijd van 3-4 weken komen de kalfjes in een groot strohok gezamenlijk met leeftijdsgenoten. De eerste twaalf weken krijgen de kalveren biologische kunstmelk aangevuld met een biologische kalverkorrel en hooi afkomstig van eigen kruidenrijk grasland. Dagelijks vinden er controles plaats wat betreft de gezondheid en groei. In het weideseizoen van april tot en met oktober verblijven de kalveren in een grote kudde in percelen grasland of kruidenrijk gras. Deze wijze van beweiding zorgt voor een vitale en gezonde groei van het jonge dier.

Al het grasland wordt bemest met digistaat dat als eindproduct uit de biogasinstallatie komt. De percelen waar weidevogelbeheer, verlate maaidatum of hoogwaterpeil beheer is worden bemest met bio groene mest, dit is de dikke fractie uit de biogasinstallatie wat voor bodemleven en vogels ideale omstandigheden zijn om eieren uit te broeden en jonge kuikens groot te brengen.
Voor de melkproductiekruisen we de koeien terug naar oudhollandse rassen zoals MRIJ (Maas Rijn en IJssel) en Fries roodbont. Bij melkkoeien die niet voor de fokkerij worden ingezet, gebruiken we stieren van Verbeterd Fries Roodbont. Dit is een vleesras welke van nature een betere vleesbedekking ontwikkeld met een hele fijne vleesstructuur en bedoeld is voor vleesproductie. Op ons bedrijf worden er kalveren aangehouden voor het kalfsvlees, ze doorlopen de gehele opfokperiode net als de andere kalveren die aangehouden worden op het bedrijf.Kalfsvlees ook wel rosé kalveren genoemd is van jonge runderen waarbij de slachtleeftijd ligt tussen de 8 en 12 maanden. Het is zacht, mals en vaak magerder dan rundvlees. Daarnaast heeft het een verfijnde smaak. De dieren van Kelstein worden bij de Hoekstra in Dokkum geslacht, een kleine biologische slager.

We dragen graag bij aan een verantwoord voedselpatroon waarbij u alsklant weet hoe uw stukje vlees tot stand is gekomen. Verantwoord en Biologisch kalfsvlees uit de streek !!!

Groene Kip

Vanaf 2015 zijn er een koppel kippen aangekocht, deze legkippen vormen een onderdeel van de kringloop. De kippen zijn gefokt volgens het model BioKip. Dit zijn speciaal gefokte dubbeldoelkippen voor biologische bedrijven. De basis daarvoor waren een aantal hybriden en een paar zuivere rassen, een Hagheweider en een Sussex haan. Het doel was om tot een kip te komen die naast minimaal 250 eieren per jaar wat meer aanleg heeft voor vlees, zodat de haantjes kunnen blijven leven en opgefokt kunnen worden voor vlees. Daarnaast is het ook wenselijk dat deze kippen langer dan 14 maanden en een legronde mee gaan. Liefst kunnen zij een of twee maal worden geruid. De kippen worden in twee koppels gehuisvest en hebben een ruime uitloop en scharrelruimte. Er wordt momenteel onderzocht of er mogelijkheden zijn om kippen te laten scharrelen/weiden op percelen waar koeien en/of jongvee hebben geweid. De kippen zullen hierdoor op natuurlijke wijze eten kunnen vinden door insecten en wormen te zoeken.

De Groene Kip dankt haar naam aan door het bijdragen aan het sluiten van de kringloop op het bedrijf.