Het manifest vóór de lokale voedselrevolutie

Het is tijd voor een voedselrevolutie. In de huidige voedselmarkt is kwaliteit vaak ondergeschikt aan kwantiteit, wordt te weinig rekening gehouden met behoud van de natuur en zijn de winsten oneerlijk verdeeld. Dit moet en kan anders. Wij geloven dat verandering in het systeem begint bij een lokale voedselrevolutie. Daarom hebben wij de Streekboer Familie opgericht. Bedrijven, organisaties, boeren en consumenten die pleiten voor verandering in de voedselketen hebben zich verenigd in de Streekboer Familie. Sluit jij je ook aan? De Streekboer Familie streeft het volgende na:

Lokale voedselrevolutie

Wij streven een voedselmarkt na die gezond en duurzaam is. Iedereen heeft recht op voedsel dat op een eerlijke manier geproduceerd is, dat gezond is en waaraan een rechtvaardig prijskaartje zit.

Ondanks vele initiatieven heeft de echte voedselrevolutie nog niet plaatsgevonden. Hier moet verandering in komen. Wij geloven dat lokaal produceren en consumeren aan de basis van de voedselrevolutie ligt. Daarom richten wij ons op de lokale voedselrevolutie. Ons doel is om binnen vijf jaar minimaal 256 boeren in Noord-Nederland een bestaansrecht te geven in een lokale voedselmarkt.

Ons uitgangspunt: lokale, goede, duurzame boeren bestaansrecht geven = goed lokaal voedsel = beter voedselsysteem overal ter wereld.

Wij geloven in een voedselmarkt die gebaseerd is op de volgende pijlers:

1. Kies voor lokaal

Lokaal produceren en consumeren stimuleert de lokale economie. Maar dat is niet alles. Een lokale, gesloten keten is vaak efficiënter, duurzamer en creëert begrip en lokale samenwerking. Lokaal betekent sociaal contact en het direct op elkaars verantwoordelijkheden kunnen wijzen. Daarnaast zorgt lokaal voor transparantie. Wat van dichtbij komt, kun je zelf met beide ogen aanschouwen, je hebt er grip op en het stelt je daarom in staat eigen keuzes te maken. Weer lokaal consumeren en produceren creëert het fundament voor een goed en betrouwbaar voedselsysteem.

2. Geef producenten, consumenten en faciliterende organisaties een eerlijke prijs

In het voedselsysteem moeten boeren genoeg geld voor hun producten krijgen om duurzaam te kunnen ondernemen, klanten een eerlijke prijs betalen om gezond te kunnen eten en faciliterende organisaties een rechtvaardige vergoeding krijgen voor de diensten die ze leveren. Macht en winst moeten evenredig verdeeld zijn tussen producenten, consumenten en faciliterende organisaties.

3. Sluit je aan bij de Streekboer Familie

Voor niets gaat de zon op. Om verandering te bereiken moeten we er allemaal moeite voor doen. Samen vormen we een front dat de lokale voedselrevolutie gaat ontketenen. Daarom roepen wij boeren, consumenten en organisaties op zich te verenigen in de Streekboer Familie en actief deel te nemen aan de lokale voedselrevolutie door verantwoord in te kopen en dit ook uit te dragen. Alleen dan kunnen we impact maken. Hoe meer mensen zich achter de beweging scharen, hoe makkelijker het wordt. Samen vormen we het front voor verandering.