Bûter, Brea en..

Boeren: Klarie Visser
Regio:

Adres gegevens

Greate Pierwei 10
8821 LW Kimswerd

Bûter, brea en …
Als familie met een agrarische achtergrond bewerken wij, Sieneke en Lubbert Munniksma uit Kimswerd, jaarrond een stuk land. Op dit land verbouwen wij met name aardappelen en luzerne. Om een bepaalde cyclus te handhaven houden we ook Friese melkschapen. Een aantal jaren terug zijn we begonnen met het melken van deze schapen en met het maken van de traditionele zachte schapenkaas. De aardappelen en schapenkaas worden verkocht in het winkeltje bij Sieneke aan huis aan de Greate Pierwei in Kimswerd.

Skieppetsiis.
Duurzaamheid en het welzijn van de dieren staan hoog bij ons in het vaandel. De schapen grazen op deels eigen land en worden deels uitgeweid bij particulieren en een vereniging bij wijze van groenbeheer. Winters worden ze bijgevoerd met producten voornamelijk overgebleven van eigen landbouw; aardappeltjes en luzerne. Doordat de schapen maar één keer per dag gemolken worden hebben ze altijd genoeg reserves om op natuurlijke manier een goede gezondheid te handhaven. Hierdoor gaan ze langer mee en hoeven ze geen kunstmatig samengesteld krachtvoer en onnodige medicijnen toegediend te krijgen. Ook worden onze schapen niet gemolken tijdens de dracht. De schapen kunnen al hun energie in zichzelf en hun lammeren steken.
Onze schapen worden met de hand gemolken. Na het filteren van de melk wordt er stremsel aan de melk toegevoegd. Dit zijn de enige twee ingrediënten. De kaas is romig en neutraal van smaak. De kaasjes wegen rond de 275 gram.
… Ierappels.
Zoals eerder al werd genoemd, worden er ook aardappels geteeld. Deze worden met de hand gezet en ook met de hand opgezocht. Een heel karwei! Maar dit resulteert in een kwaliteits- en smaakvolle aardappel.