Boer Bart

Bartele Holtrop
Regio:

Adres gegevens

Schoterweg 26
8462 TD Rotstergaast

www.boerbart.nl

Vooruit naar de oorsprong

Als boer vind ik dat je moet durven kijken naar de mogelijkheden die de natuur ons geeft. Dan zie je, dat alles met elkaar samenwerkt en samenhangt. En kun je zorgen voor een minimale co2 voetprint. Want ik wil dat al onze nageslachten net zo kunnen genieten van alles wat de natuur en de omgeving ons biedt, als dat ik doe! In de resterende visie zal ik praten over wij, in plaats van ik. Er werken meerder mensen op de boerderij die deze visie tot werkelijkheid willen laten komen. Deze boerderij staat in het teken van duurzaam agrarisch ondernemen. Dit doen wij door ‘bijna’ alles wat de mens bedacht heeft tussen dier en natuur los te laten. Brandstofgebruik wordt beperkt tot een minimum, en dieren worden zoveel mogelijk in hun natuurlijke gedrag gestimuleerd. Alle dieren op de boerderij hebben een functie in onze boerderijkringloop.

Op dit moment hebben we 121 Jersey-koeien, 150 legkippen, twee varkens en twee Vlaamse Reuzen. Aan de koeien de taak om 9-10 maanden per jaar gras, klavers en kruiden om te zetten in melk en vlees. Ze grazen maximaal 24 uur op één afgezet stuk weiland, waarbij ze het bodemleven bemesten en met hun hoeven de bodem masseren. De mest is belangrijk voor een actief bodemleven. Al binnen een dag worden in de vlaaien eitjes gelegd door verschillende insecten. De mestkever, die daar één van is, zij vervoeren de mest in kleine bolletjes door de grond. De legkippen helpen de insecten met het verspreiden van de koeienmest op een stuk land. De kippen zijn dol op de eitjes van de insecten die in de koeienmest zitten. Waardoor de vlaaien helemaal uit elkaar getrokken worden en de mestvlaaien mooi over het land geschoffeld worden. Dit scheelt ons een aantal ritten met een trekker en een giertank.

We proberen alles weg te laten wat de mens tussen koe en gras bedacht heeft. De koeien op onze boerderij de rol in de kringloop te laten vervullen waar zij het beste in zijn.